OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

[REGULAMIN] Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej

1) Każdy członek Komisji Rewizyjnej kontroluje działalność Stowarzyszenia i Zarządu w ciągu miesiąca w sposób, który uzna za najbardziej skuteczny i rzetelny - jednak zgodny z przepisami prawa. Wyniki kontroli przekazywane są kwartalnie, tj. do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia. Do 5-tego dnia każdego następnego kwartału, po miesiącach których dotyczyła kontrola, zgłasza swoje uwagi do Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej za pomocą poczty e-mail. Jeżeli uwagi Członka nie trafią w wyznaczonym terminie do Przewodniczącego uznaje się, że Członek nie miał uwag do działalności Stowarzyszenia i Zarządu za kontrolowane miesiące kwartału.

2) Na podstawie otrzymanych uwag i własnej pracy kontrolnej Przewodniczący sporządza treść wstępną Uchwały informującej o efektach przeprowadzonej kontroli – nie później niż do 15-tego dnia każdego następnego kwartału, po kwartale którego dotyczyła kontrola oraz rozsyła do wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej za pomocą poczty E-mail.

3) W przeciągu 5 dni Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą wnieść ostateczne uwagi do treści uchwały a następnie przeprowadza się głosowanie (drogą e-mailową) nad przyjęciem jej treści. Członkowie, którzy byli przeciwni treści przegłosowanej uchwały mają prawo do uwidocznienia swoich uwag pod treścią uchwały i wynikami głosowania. Jeżeli treść uchwały nie zostanie przyjęta przez Komisję Rewizyjną to każdy z jej członków, w przeciągu 5 dni od zakończenia głosowania, dostarczy własną treść oceny działalności Zarządu i dokument oceny przyjmie formę zbioru 3 ocen indywidualnych (zwanego dalej zbiorczym dokumentem oceny). W takiej sytuacji każda ocena jest podpisana tylko przez jednego Członka Komisji Rewizyjnej i przesyłana tradycyjną pocztą, listem poleconym, do Przewodniczącego – w dwóch kopiach. W razie, gdy zwołane posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w terminie umożliwiającym osobistą dyskusję Członków Komisji i głosowanie nad treścią uchwały/uchwała może zostać podjęta na posiedzeniu.

4) Uchwała, w dwóch kopiach, jest kolejno przesyłana tradycyjną pocztą, listem poleconym, do członków Komisji Rewizyjnej. Pierwszy wysyła dokument Przewodniczący, ostatni podpisujący się członek odsyła dokument do Przewodniczącego. W sytuacji, gdy Członkowie komisji spotkają się osobiście podpisy mogą zostać zebrane w sposób bezpośredni. Wystarczy aby na uchwale znalazły się podpisy większości członków komisji.

5) Proces przygotowania uchwały lub zbiorczego dokumentu oceny musi zostać ostatecznie zakończony w przeciągu 60 dni od zakończenia kwartału, którego kontrola dotyczyła.

6) Zatwierdzona głosowaniem i podpisana uchwała lub zbiorczy dokument oceny podlega:

a) Opublikowaniu na internetowej stronie PFTA w postaci elektronicznej. Przechowywaniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1 kopia).

b) Wysłaniu listem poleconym zaadresowanym do Zarządu na adres siedziby PFTA (2 kopia) lub przekazaniu jej członkowi Zarządu osobiście.

 

Pierwszym kwartałem, w którym działalność Zarządu będzie oceniana wg. powyższych reguł będzie ostatni kwartał 2012 r.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92