OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

Regulamin Bezpieczeństwa


1. W zawodach dozwolony jest udział z karabinkiem pneumatycznym wystrzeliwującym śrut z energią poniżej 16,3J jednak nie większą niż 17J. Użycie karabinków pneumatycznych wystrzeliwujących śrut z energią powyżej 17J jest kategorycznie zabronione. Osoby posiadające taki sprzęt muszą opuścić tor strzelecki.

2. Każdy Zawodnik przed zawodami (także przed skorzystaniem ze strzelnicy technicznej) zobowiązany jest podpisać oświadczenie: "Zawodnik oświadcza, że używany przez niego podczas zawodów karabinek pneumatyczny, zgodnie z Ustawą o broni i amunicji, nie jest bronią pneumatyczną, co potwierdza własnoręcznym podpisem".

3. Każde zawody poprzedzone są odprawą, na której obecność zawodnika jest obowiązkowa. Nieobecność na odprawie wyklucza z uczestnictwa w zawodach.

4. Sygnały do rozpoczęcia lub przerwania strzelania wydawane są przez sędziów za pomocą gwizdka lub trąbki. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału gwizdka lub trąbki należy natychmiast przerwać strzelanie. Dopuszczony jest jedynie strzał rozładowujący. Zawodnicy muszą w bezpieczny sposób rozładować swoje karabinki poprzez wystrzał w ziemię, który nie spowoduje rykoszetu, wykonany w obszarze ustawienia celów, jednak nie do któregokolwiek z celów. W trakcie wstrzymania strzelania nie wolno mierzyć do celu ani przyjmować postawy strzeleckiej. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dopuszczalne jest zatrzymanie strzelania przez uczestnika zawodów za pomocą okrzyku "Przerwać strzelanie".

5. Zajmowanie stanowisk strzeleckich, przyjmowanie postaw strzeleckich, celowanie oraz ładowanie i rozładowywanie karabinków dozwolone jest tylko na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, w ramach własnej kolejki strzelania. Nieużywane karabinki muszą pozostawać rozładowane i stosownie zabezpieczone.

6. Karabinki wielostrzałowe muszą mieć wyjęty i rozładowany magazynek lub znajdować się w widocznym stanie rozładowania, o ile wyjęcie magazynka nie jest konstrukcyjnie możliwe. Magazynek wolno ładować tylko jednym śrutem na stanowisku strzeleckim i bezpośrednio przed oddaniem strzału.

7. Jeżeli Zawodnik zauważy nieprawidłowość przed oddaniem strzału, ale po załadowaniu karabinka (np. włożenie uszkodzonego śrutu, brudnego śrutu, włożenie śrutu w odwrotną stronę, śnieg lub woda w lufie itp.) lub jeżeli zawodnik chce oddać strzał wyrównujący ciśnienie w regulatorze musi powiadomić o tym fakcie swoją grupę przed oddaniem strzału. Taki strzał jest traktowany jako strzał serwisowy i nie jest oceniany. Strzały serwisowe muszą być oddawane z zachowaniem należytego bezpieczeństwa (analogicznie jak strzał rozładowujący), z tym że nie wolno ich oddawać w przerwie strzelania ogłoszonej pojedynczym sygnałem gwizdka lub trąbki. Nie powiadomienie o chęci oddania strzału serwisowego powoduje uznanie takiego strzału za strzał oceniany.

8. Karabinki, gdy nie są używane, muszą być przenoszone w pokrowcach lub z wylotem lufy skierowanym w dół (dotyczy to także karabinków przenoszonych na pasach). Każdy członek grupy powinien upewnić się, że wszystkie czynności wykonywane są w sposób bezpieczny i w zgodzie z Regulaminem Bezpieczeństwa OSPST „PFTA”.

9. NIGDY nie wolno opierać wylotu lufy na stopie bądź innej części ciała. Podczas zajmowania i opuszczania stanowiska strzeleckiego zawodnik zobowiązany jest do ciągłego zwracania uwagi, gdzie skierowany jest wylot lufy. Powinien on cały czas pozostawać skierowany w dół, w stronę obszaru rozstawienia celów. Jeśli zawodnik ma problem z bezpiecznym zajęciem i opuszczeniem stanowiska, powinien poprosić członków grupy o pomoc.

10. Jeśli z dowolnej przyczyny Sędzia zwróci uwagę Zawodnikowi na technikę strzelania lub łamanie zasad bezpieczeństwa, musi on postępować zgodnie z jego zaleceniami. Praca Sędziego to nie tylko kontrolowanie uczciwości rywalizacji, ale przede wszystkim jej bezpieczeństwa. W przypadku sporu może zostać wezwany Sędzia Główny zawodów, który w zgodzie z zapisami wszystkich obowiązujących regulaminów podejmie ostateczną decyzję.

11. W ramach promocji pneumatycznego strzelectwa terenowego na torze mogą przebywać dowolne osoby o ile nie powoduje to zagrożenia. Za bezpieczeństwo tych osób odpowiada Organizator zawodów. Dzieci do lat 9, które nie mogą uczestniczyć w zawodach, mogą przebywać na torze strzeleckim jedynie pod opieką prawnego opiekuna. Juniorzy w wieku 9-16 lat mogą brać udział w zawodach tylko pod bezpośrednią opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

12. Obowiązkiem każdego uczestnika zawodów jest upewnienie się, że odbywają się one w sposób bezpieczny. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień może prowadzić do wykluczenia z zawodów, wyproszenia z terenu, a także niedopuszczenia do startów w kolejnych zawodach opartych o reguły OSPST „PFTA”.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92