OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

Regulamin klasyfikacji Drużynowego Pucharu PFTA


1. W rozgrywkach Pucharu PFTA oprócz klasyfikacji indywidualnej będzie także prowadzona klasyfikacja drużynowa.

2. Członkiem drużyny może być jedynie członek PFTA z terminowo opłaconą składką.

3. Drużynę do klasyfikacji drużynowej można zgłosić w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem każdych kolejnych zawodów Pucharu PFTA (zgłoszenia drużyny można dokonać w dowolnym momencie trwania Pucharu PFTA w ramach jednego sezonu strzeleckiego).

4. Przed rozpoczęciem każdych zawodów Pucharu PFTA jeden z przedstawicieli drużyny jest zobowiązany do zgłoszenia 5-osobowego składu drużyny w Biurze Zawodów na dane zawody. Za każdym razem drużyna może składać się z innych zawodników przy zachowaniu zasady, że jeden zawodnik w danym sezonie Pucharu PFTA może występować tylko w jednej drużynie. Niezgłoszenie drużyny na danych zawodach w Biurze Zawodów jest równoznaczne ze zgłoszeniem składu osobowego drużyny z poprzednich zawodów.

5. W przypadku zgłoszenia do składu drużyny na dane zawody zawodnika, który w ramach tego samego sezonu strzeleckiego występował wcześniej w innej drużynie zgłoszonej do Drużynowego Pucharu PFTA, zdobyty przez tego zawodnika wynik nie będzie brany pod uwagę przy obliczeniach wyniku drużyny.

6. Drużyny mogą składać się z przedstawicieli następujących klas: HFT1, HFT2, FT1.

7. Na całościowy wynik drużyny z poszczególnych zawodów składa się suma punktów procentowych indywidualnych wyników 3 najlepszych zawodników, jakie uzyskają członkowie drużyny w swoich kategoriach (liczonych do wyniku najlepszego strzelca niezależnie od jego przynależności do PFTA w danej kategorii na danych zawodach).

8. Zawodnik startujący w kategorii FT w przypadku całkowitego chybienia figurki jest zobowiązany do "zaczernienia" pola z punktacją za każdy cel, na którym nastąpiło całkowite chybienie (do punktacji indywidualnej „zaczernienie” będzie liczone jako 0 punktów). Biuro Zawodów przeliczy wyniki zawodników FT do klasyfikacji drużynowej zgodnie z punktacją przyjętą w HFT:

  • "X" - 2 pkt.
  • "0" - 1 pkt.
  • "zaczernione" pole - 0 pkt.

9. Minimum zawodów potrzebnych do sklasyfikowania w Drużynowym Pucharze PFTA liczone będzie zawsze jako połowa eliminacji całego cyklu w danym sezonie strzeleckim (wynik dzielenia należy zaokrąglić do całości, zawsze w dół) plus jedna ze wszystkich eliminacji w danym sezonie (np. 5/8, 5/9, 6/10, itd.). Jeśli drużyna wzięła udział w 7 eliminacjach, a minimum na dany sezon wynosi 5 eliminacji, to jej wynik w klasyfikacji generalnej będzie sumą 5 najlepszych wyników ze wszystkich eliminacji, w których wzięła udział. Drużyny, które nie zaliczą wymaganego minimum, do końcowej klasyfikacji generalnej będą miały zaliczone punkty ze wszystkich eliminacji, w których brały udział w danym sezonie strzeleckim.

10. Tytuły i nagrody w ramach Drużynowego Pucharu PFTA zostaną przyznane drużynom, które zajmą pierwsze trzy miejsca w końcowej klasyfikacji generalnej całego cyklu i zostaną wręczone na zawodach zamykających Puchar PFTA w danym sezonie strzeleckim.

11. Zgłoszenie drużyny na jeden sezon Pucharu PFTA jest bezpłatne.

12. Organizator każdej eliminacji Pucharu PFTA, na której w Biurze Zawodów została zgłoszona co najmniej jedna drużyna, jest zobowiązany do przesłania listy zawierającej nazwę wszystkich zgłoszonych na danych zawodach drużyn wraz z ich składem osobowym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92