OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

Regulamin powoływania reprezentacji

1. Skład pierwszej reprezentacji PFTA jest wyłaniany spośród członków Stowarzyszenia.

2. Reprezentację wyłania się każdorazowo na zawody międzynarodowe, gdy organizator przewidzi możliwość wystawienia drużyny, a Zarząd Stowarzyszenia uzna to za zasadne.

3. Na potrzeby wyłonienia reprezentacji tworzy się dodatkowe klasy FT Open i HFT Open, w których będą klasyfikowani wszyscy członkowie PFTA. Do poszczególnych klas Open będą zaliczane wyniki zawodników uzyskane w kategoriach przewidzianych w poszczególnych regulaminach konkurencji głównych (z pominięciem Juniorów młodszych).

4. Podstawowym kryterium wyłaniania reprezentacji jest klasyfikacja zawodników w ramach ostatniego zakończonego Pucharu PFTA w danej klasie (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3 tego regulaminu) lub wiekowej (jeżeli taką możliwość przewiduje organizator zawodów).

5. W przypadku gdy termin zgłoszenia drużyny przypada w trakcie trwania Pucharu PFTA oraz odbędzie się ponad połowa eliminacji trwającego cyklu, reprezentacja jest wyłaniania w oparciu o ranking złożony z zakończonych zawodów aktualnie trwającego cyklu oraz czterech ostatnich zawodów poprzedniego cyklu (liczone 5 najlepszych startów).

6. Do pierwszego składu reprezentacji automatycznie trafia pięciu najlepszych zawodników wyłanianych zgodnie z zapisami pkt 4 lub 5 tego regulaminu. Zarząd Stowarzyszenia zachowuje prawo do powołania jednego zawodnika do składu pierwszej reprezentacji na zasadzie „dzikiej karty”. W przypadku gdy organizator w zaproszeniu na zawody poda ilościowy skład drużyny inny niż 6 osób, obowiązuje zasada proporcjonalności.

7. Decyzję o składzie osobowym pierwszej reprezentacji, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje nie później niż na dwa tygodnie przed ostatecznym terminem zgłoszenia składu reprezentacji do zawodów. Wraz z podaniem proponowanego składu osobowego pierwszej reprezentacji Zarząd publikuje także listę zawodników rezerwowych, opartą o dalsze miejsca w rankingu Open (zgodnie z zasadami podanymi w pkt 4 lub 5).

8. Po ogłoszeniu przez Zarząd Stowarzyszenia propozycji składu pierwszej reprezentacji, wytypowanych zawodników obowiązuje potwierdzenie (w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni) udziału w składzie reprezentacji. W przypadku, w którym, zawodnik z pierwszego składu nie potwierdzi swojego udziału, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. Procedura obowiązuje do momentu potwierdzenia kompletnego składu pierwszej reprezentacji. W przypadku, w którym Zarząd Stowarzyszenia uzna, że ostateczny skład pierwszej reprezentacji (np. z powodu rezygnacji większości zawodników wytypowanych do pierwszego składu reprezentacji) nie ma szansy na osiągnięcie dobrego wyniku sportowego, może zaniechać wystawienia drużyny.

9. Spośród zawodników z pierwszego składu reprezentacji Zarząd wyłania Kapitana Reprezentacji, który jest odpowiedzialny za kontakty z administracją zawodów oraz przekazywanie wszelkich informacji dotyczących zawodów zarówno reprezentantom jak i innym zawodnikom towarzyszącym reprezentacji.

10. Potwierdzenie swojego udziału w składzie reprezentacji jest równoznaczne z podporządkowaniem się decyzjom Zarządu Stowarzyszenia, co do szczegółowych zasad reprezentowania Stowarzyszenia, formy ubioru, reklamy Stowarzyszenia oraz firm sponsorujących i w tym zakresie zawodnik nie będzie przedkładał własnego interesu nad interes Stowarzyszenia.

11. Jeśli zawodnicy otrzymają jednolity strój organizacyjny, zawodnik jest zobowiązany do używania go w sposób i w czasie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia lub Kapitana reprezentacji.

12. PFTA pokrywa koszty zgłoszenia drużyny do zawodów międzynarodowych. Stowarzyszenie może pokryć także inne uzasadnione koszty uczestnictwa pierwszej reprezentacji w zawodach o ile bieżąca sytuacja finansowa Stowarzyszenia to umożliwia. Ostateczną decyzję o wysokości i rodzaju pokrywanych kosztów podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, bazując na zapisach „Regulaminu dofinansowania reprezentacji”.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92